BLACKHAWKS vs VALLEY SPRINGS GIRLS BASKETBALL - photographybysuzie